İhanet Dağı

Kont şapkası ve çıplak ölüler bıraktın

Kapının kapanmasını beklemeden 

Çocuklarımızın bakışlarını alarak güneşten 

İhanet ederek Tin’e, zeytine ve Sina’ya 

Gölgeni yadırgamadan, çiğnemeden gururunu

Hep alkış tutarak  öfkene ve çek defterine 

Son görenin hayalinde çarmıhta oldukça gergin 

Çekilirken ruhun sonsuz ihanete  

Arkana bakmadan kapıyı çektin. 

 

Özcan Yazıcı 

03-07-2012ROMAN