Bilincin Fahişe Sıvısı

İlkin,

Siyah ve yapışkan örtüsüyle,

Ruha seslenirken gece,

Anlayamadım,

Gecenin devam edeceğini,

Sinsice.

 

Beynimi eritip,

Üstüme akıttım saat başlarında,

Bilincin fahişe sıvısı,

Değmeseydi kalp terazisine,

Sararıp solacaktım ölü dudaklarında.

 

Özcan Yazıcı 

14-02-2012ROMAN