Yüzünle Işır İki Cihan 1

Yare dedim: dudağın dudağıma değmez mi? 

"Mademki istiyorsun, başüstüne!" demez mi

 

Dedim: dudağın Mısır haracını istiyor 

Gücendi ve dedi ki: yoksa buna değmez mi? 

 

Dedim: ağzın bir nokta, kim sırrına erecek? 

Dedi ki: bütün sırlar gönülde çözülmez mi? 

 

Dedim: puta tapma sen, yalnız Tanrı'yla düş kalk 

Dedi ki: aşık olan puta boyun eğmez mi? 

 

Dedim: şarapla hırka bir arada olur mu? 

Dedi ki: meyhanede bu da hoş görülmez mi? 

 

Hafız'ın duaları seninle olsun, dedim 

Dedi ki: melekler de buna amin demez mi! 

 

Hafız 

(Çeviri: Kenan Sarıalioğlu)ROMAN