Şiirleri 1

Tuzağa düşen gülmez

Söylerim dilim bilmez 

Aşıklar rahat olmaz 

Bir acep ile geldim 

 

Ben bunda geldim bu dem 

Sanma ki bunda beni 

Geri ilime gidem 

Altına, mala geldim 

 

Değilim kal-ü kıylde 

Halim ahvalim nedir 

Ya yetmiş iki dilde 

Bir mülke sora geldim

 

Ne haldeyim ne bilem

Bir garipçe bülbülem 

Tuzaktayım, ne gülem 

Ötmeğe güle geldim 

 

Gül Muhammed teridir 

O gül ile ezeli 

Bülbül de onun yaridir 

Cihana bile geldim 

 

Kudret suret yapmadan 

Alem halkı dönmeden 

Ferişteler tapmadan 

İleri yola geldim 

 

Mescitte medresede 

Çok ibadet kıldım 

Aşk oduna yanuban 

Ondan meydana geldim 

 

Yunus Emre ROMAN